Menu

Chronische pijnproblematiek

Binnen onze praktijk werkt de fysiotherapeut/manueel therapeut samen met een aantal andere zorgverleners op een multidisciplinaire manier op het gebied van pijnbehandeling en bewegingstherapie u om uw chronische pijnklachten sneller, beter en op actieve wijze aan te pakken.

Wij maken onderdeel uit van het Pijnprogramma Activos, dat hier in het bijzonder voor is opgezet. Het behandelprogramma is bedoeld voor mensen die al langere tijd pijnklachten hebben. Wanneer u voor deze klachten al eerder bent onderzocht en behandeld en deze behandelingen hebben voor u niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan kunt u door een arts of specialist worden doorverwezen.

Wat is chronische pijn
Het ervaren van pijnklachten en zeker als het gaat om chronische pijnklachtenpijn kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren in zowel de privé sfeer als daarbuiten, bv. tijdens het werk. Het kan ook een grote invloed hebben hoe we alles ervaren in ons persoonlijk leven.

Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn. In Nederland zijn dat ruim drie miljoen mensen.  Bij twee miljoen mensen bestaat deze pijn langer dan een jaar, de pijn is chronisch geworden. Factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal-maatschappelijk gebied spelen een belangrijke rol en kunnen de dagelijkse activiteiten aanzienlijk beïnvloeden.  

Uit de definitie van chronische pijn is op te maken dat pijn niet alleen te maken heeft met waar deze zit, hoe die voelt, hoe erg deze is en hoelang die al duurt. Maar ook dat pijn een emotionele ervaring is. Pijn boezemt angst in, verlamt en kan iemand depressief maken. Of kan iemand zelfs tot wanhoop drijven.  Tegenover anderen beschrijven patiënten de pijn als: ‘Er zit een zenuw in de knel.’ Of als: ‘Het voelt alsof iemand een priem in mijn rug steekt.’ Met andere woorden: in termen van (mogelijke) weefselbeschadiging. Maar of deze – of andere – weefselbeschadiging er daadwerkelijk is, is maar de vraag. Patiënten met fantoompijn bijvoorbeeld kunnen vreselijke pijn voelen in hun geamputeerde ledemaat, terwijl die arm of dat been er niet meer is.

Duidelijk is dat de oorzaak van deze pijn niet ligt in het ledemaat waar men de pijn voelt. Maar waar komt de pijn dan vandaan? En hoe zit het met de andere vormen van chronische pijn, waarvoor maar steeds geen verklaring kan worden gevonden? Chronische pijn is in elk geval zeer complex.

Welke soorten pijn zijn er?
Hieronder bieden we u een korte indruk van de werking van enkele veelvoorkomende soorten pijn. Grofweg kennen we drie verschillende soorten pijn: acute pijn, neuropathische pijn en chronische pijn.

Acute pijn
Acute pijn (nociceptieve pijn) komt bij iedereen bijna dagelijks min of meer voor. U kunt zich stoten, krabben of verbranden. Of u kneust iets of heeft bijvoorbeeld last van een knellende schoen. Acute pijn heeft een duidelijke, belangrijke functie: er is iets mis en daarop moet actie worden ondernomen. Verreweg de meeste van deze pijnklachten gaan gelukkig snel weer over.

Maar soms duurt pijn langer, bijvoorbeeld bij een botbreuk, enkelverzwikking of ingegroeide teennagel. Pijn door duidelijke weefselschade noemen we nociceptieve pijn. Bij weefselschade reageren de nociceptoren (pijnreceptoren) op deze weefselbeschadiging. Zij zenden dan (alarm)signalen naar het centrale zenuwstelsel. Als deze signalen in ons brein aankomen, worden die gevoeld als pijn. Dan is het verstandig om even rustig aan te doen en een pijnstiller te nemen.

Neuropathische pijn
Neuropathische pijn (of zenuwpijn) wordt veroorzaakt door een beschadiging of ziekte in het zenuwstelsel zelf. Voorbeelden van neuropathische pijn zijn:

Chronische pijn
Pijn noemen we chronisch wanneer deze:

Dit wordt gekenmerkt doordat de pijn niet goed kan worden verklaard door een beschadiging in het lichaam.

Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging (acute pijn). Mensen met bijvoorbeeld de volgende pijnklachtenzijn hebben vaak chronische pijn:

Omdat de klacht ‘pijn’ binnen de gezondheidszorg niet duidelijk onder één soort medisch specialisme is onder te brengen, krijgen patiënten vaak het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Iedere specialist kijkt op zijn eigen terrein of er iets mis is. En als dat niet zo is (vaak het geval bij chronische pijn), wordt een volgende specialist geraadpleegd. Enzovoort.

Wat is dan wel de verklaring voor chronische pijn?
Pijn kan bestaan zónder dat sprake is van een ontsteking of beschadiging in het lichaam. De pijn is dan afkomstig uit het zenuwstelsel en wordt veroorzaakt doordat de delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijnsignalen, overgevoelig zijn geraakt. Dit noemen we sensitisatie. Het pijnsysteem binnen het zenuwstelsel is dan te scherp afgesteld.

U kunt dit vergelijken met een brandalarm dat om de haverklap afgaat. Er is geen brand (meer), maar het alarmsysteem zélf functioneert niet goed. Met andere woorden: er is geen lichamelijke beschadiging (meer), maar in het zenuwstelsel heeft sensitisatie plaatsgevonden. Daardoor kunnen zaken die normaal gesproken niet pijnlijk zouden moeten zijn, zoals lopen, tillen of uit een auto stappen, ineens wél pijnlijk zijn als sprake is van sensitisatie.

Sensitisatie
Wat maakt dat chronische pijn – of sensitisatie – niet overgaat? Dit kan worden veroorzaakt door veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld een slechte houding of slechte (spier)conditie, maar ook zich zorgen maken over (de oorzaak van) de pijn. Depressie, frustraties of angsten kunnen sensitisatie nog verder verergeren.

Ook de manier waarop u met de klachten omgaat, is van belang. Sommige mensen vermijden uit alle macht alle bewegingen die pijn doen, anderen daarentegen nemen nooit rust en gaan altijd maar door. Als pijn niet overgaat, is het belangrijk om goed te kijken naar dergelijke factoren die mogelijk van invloed zijn op het blijven bestaan van de klachten.

Chronische pijn is niet ‘psychisch’. Toch is chronische pijn ook niet ‘lichamelijk’. De waarheid ligt ergens in het midden.

Mensen met chronische pijn hebben vaak de ervaring veel te moeten inleveren. Pijn heeft invloed op uw lichamelijk functioneren. Misschien bent u met een aantal activiteiten moeten stoppen of mogelijk niet meer in staat om te werken of uw sport te kunnen beoefenen. De ervaring is dat hierdoor de lichamelijke conditie langzaam achteruit gaat.

Een van de hoofddoelstellingen is daarom het verminderen en zo mogelijk opheffen van de beperkingen die u in uw dagelijks handelen ondervindt, zodat u weer kan deelnemen aan het normale sociale leven.

Door samen te werken krijgt iedere patiënt de zorg die nodig is.

Er wordt onder andere samengewerkt met pijnspecialisten, neurologen, orthopeden, reumatologen, psychologen, pijnverpleegkundigen, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, manueel therapeuten en diëtistes

Behandelstrategie
De meerwaarde is dat er zo veel mogelijk multidisciplinair, door meerdere zorgverleners tegelijk, aan uw probleem wordt gewerkt. Fysiotherapie, Oefentherapie en Manuele therapie werken hierbij vaak samen.

We streven intensief onderling overleg, zodat de behandeling zo optimaal mogelijk wordt afgestemd op uw individuele situatie. De behandeling die dan ontstaat en de onderlinge afstemming tussen uw behandelaars geven u een grotere kans van slagen bij de behandeling waar u zich zelf ook actief zult moeten opstellen.

Uw behandelaar begeleidt u in het verbeteren van uw bewegingsmogelijkheden en stelt in samenspraak met u een opbouwend beweegprogramma op. Ook het leren ontspannen is een speerpunt binnen deze behandeling, een lichaam moet nu eenmaal goed kunnen spannen én ontspannen om in balans te blijven. De therapeut neemt ook uw dagelijkse handelingen onder de loep en zonodig gaat uw behandelaar een keer mee naar uw thuissituatie om gericht adviezen te kunnen geven omtrent uw dagelijks handelen. Indien dit gewenst en is mogelijk is kan uw behandelaar ook een keer uw werkplek bezoeken. Dit wordt natuurlijk vooraf afgestemd met uw werkgever.

Bent u na het lezen hiervan geïnteresseerd geraakt. Neem dan gerust contact op.

Contactgegevens Goes

's-Gravenpolderseweg 4 G
4462 CG Goes
T. 0113-25 00 97
M. 06-52381963

info@fysiotherapiedetol.nl