Menu

Bedrijven

Bedrijfsfysiotherapie / Arbeidsfysiotherapie

Voor een bedrijf zijn medewerkers een kostbaar bezit, maar wanneer de medewerkers niet optimaal functioneren door fysieke klachten kan dat leiden tot ziekteverzuim of productieverlies. Om uw medewerkers fysiek fit te houden, biedt Fysiotherapie Centrum “de Tol” bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie aan.

Er wordt gestreefd naar een heldere probleemstelling waarbij het bedrijf of de medewerker daadwerkelijk mogelijkheden wordt aangeboden om zowel op de bedrijfslocatie als binnen onze praktijk behandeling / training en coaching wordt gegeven.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf bij een samenwerking met een fysiotherapeut van Fysiotherapie Centrum “de Tol”
•    Fysiotherapeutische behandeling van medewerkers op uw bedrijf
•    Er is een lage drempel, hierdoor zullen medewerkers in een vroege fase geholpen kunnen worden aan hun klachten. Dit zorgt ervoor dat klachten niet verergeren en langdurig verzuim kan worden voorkomen.
•    De fysiotherapeut kent het bedrijf en de werkzaamheden, waardoor passende therapie gegeven kan worden.
•    Er kunnen preventief trainingen gegeven worden om de meest voorkomende klachten te voorkomen.
•    Minder/geen reistijd en kosten door behandeling op locatie.
•    De kosten zijn beperkt, doordat een groot gedeelte of geheel betaald wordt uit de zorgverzekering.

Waaruit kan een samenwerking bestaan?
•    We bieden een spreekuur fysiotherapie op het bedrijf aan of een dagdeel met behandelingen.
•    Uw medewerkers hebben binnen 24 uur, op een werkdag, een afspraak bij de fysiotherapeut.
•    We bieden trainingen ter preventie van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat aan, bijvoorbeeld tiltraining, zithouding of rugtraining.
•    Presentatie of advies over gezondheidsklachten, zoals arbeids-rustverhouding, belasting-belastbaarheid of gezond oud worden binnen een bedrijf.
•    (individuele) begeleiding en coaching ter bevordering van een actievere leefstijl.

Wat is bedrijfsfysiotherapie? 
Bedrijfsfysiotherapie heeft alles te maken met lichamelijke klachten die ontstaan zijn als gevolg van het werk of lichamelijke klachten waardoor het werk niet pijnvrij of volledig kan worden uitgevoerd (arbeids-gerelateerde of arbeids-relevante klachten).
De bedrijfsfysiotherapeut helpt u hierbij, brengt de problematiek in kaart en is ook kundig om naast de lichamelijke ongemakken van uzelf hierbij te adviseren naar uw dagelijkse werktaken.

Daarnaast werkt de bedrijfsfysiotherapeut ook preventief. 
Te denken valt dan aan:
•    een werkplekonderzoek en het aanpassen van de werkplek om de kans op klachten zo klein mogelijk te maken.
•    presentaties m.b.t voorlichting over bijvoorbeeld juiste werkhoudingen horen tot de bedrijfsfysiotherapie. 

Een arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Een bedrijfsfysiotherapeut richt zich meer op het advies over een gehele afdeling/ ergonomie/verzuim of nieuw in te richten werkplekken.

Beide specialisatie zijn binnen onze praktijk aanwezig

Voor wie is bedrijfsfysiotherapie?
Voor werkgevers die het verzuim op de werkvloer willen verminderen of werkgevers die op korte termijn hun werknemers willen laten behandelen door een fysiotherapeut. 
Ook een op maat gemaakt pakket afgestemd op het bedrijf is mogelijk: presentaties voor grote en kleine groepen, adviezen op de werkvloer, bedrijfsfitness en reguliere fysiotherapie.

Bedrijfsfysiotherapie en re-integratie
De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers. Maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. De bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunt waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak wordt er gewerkt aan een gezonde werkomgeving.

De arbeids/bedrijfsfysiotherapeut heeft naast de zorg voor uw/ u als individuele medewerker ook aandacht voor elementen die van belang zijn voor geheel uw organisatie.

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingssysteem door:
•    in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen.
•    Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het bewegingssysteem. Hierdoor bent u in staat beter deel te nemen aan de werkprocessen die aanwezig zijn op de werkvloer. Deze werkprocessen kunnen voor een ieder verschillend zijn.

De bedrijfsfysiotherapeut/arbeidsfysiotherapeut :
•    begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek.
•    past in de arbeidssituatie, met een preventief doel, de specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens in relatie met zichzelf en zijn omgeving toe.
•    levert preventieve zorg voor een specifieke doelgroep.
•    onderzoekt de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho) motorisch gedrag van werknemers systematisch met specifieke aandacht voor het bewegingssysteem van de werknemers.
•    ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de reïntegratie in het arbeidsproces.
•    diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het bewegingssysteem in relatie tot arbeid
•    richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingssysteem door o.a. in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen.
•    past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het bewegingssysteem.

Kennismaking:
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek om onze diensten uiteen te zetten en met u te bezien welke benadering binnen uw organisatie gewenst zou kunnen zijn, hetzij meer voor de individuele medewerker of meer voor groepen medewerkers. 

Lees hier een artikel over Personeelswelzijn. 

Contactgegevens Goes

's-Gravenpolderseweg 4 G
4462 CG Goes
T. 0113-25 00 97
M. 06-52381963

info@fysiotherapiedetol.nl