Menu

Marco Tolhoek

Marco Tolhoek, Praktijkhouder

BIG-nummer 99035202704

Oprichter en eigenaar van Fysiotherapie Centrum “de Tol”, waar hij in 2005 mee is gestart. In 1985 werd door mij de opleiding tot algemeen fysiotherapeut afgerond in Vlissingen. Vanaf dat moment ben ik werkzaam geweest in een praktijk in Zuid-Beveland tot 2005. Vervolgens is door mij de praktijk “Fysiotherapie Centrum De Tol “in Goes gestart waar ik met veel plezier mijn werk verricht.

Afgestudeerd en gestart als algemeen fysiotherapeut in 1985, ben ik mij snel gaan specialiseren in een aantal richtingen. Als rode draad is daarin vooral de Manuele Therapie te zien, die heb ik gevolgd in Utrecht (van der Bijl). Naast de reguliere manuele therapie heb ik verdere verdieping gevonden in het behandelen van kinderen en zuigelingen (KISS/KIDD) en het behandelen van mensen met hoofdpijnproblematiek. Aansluitend heb ik de cursus Crammergriff gevolgd. 

Met een sportieve achtergrond en affiniteit voor deze doelgroep heb ik de opleiding tot sportfysiotherapeut gevolgd. Binnen de praktijk is er voor sportgerelateerde klachten veel aandacht en een duidelijke visie ontwikkeld voor zowel curtatieve als preventieve benadering van deze doelgroep.
Als verdieping heb ik kort na het opstarten van de praktijk in Goes de opleiding tot MSU echografist voltoooid waarna het mogelijk werd om middels echografie een betere diagnostiek te kunnen bieden door het uitvoeren van echografie op het gebied van het bewegingsapparaat. 
De opleiding tot bedrijfsfysiotherapeut werd gevolgd en in het kader hiervan is Ergo Totaal Zeeland opgericht waar alle arbeidsgerelateerde fysiotherapie een plaats heeft. Hier worden bedrijven producten geboden op het gebied van arbeidsergonomie en worden werknemers begeleid bij het re-integreren naar een arbeidssituatie. Ook hierbij wordt door mij de preventieve benadering gezien als een belangrijk element in het totaal functioneren van het individu in de privésfeer als tijdens onze arbeid.

Momenteel volg ik de Master opleiding Manuele therapie te Breda bij Avansplus.

Ik ben fulltime werkzaam als verbijzonderd fysiotherapeut binnen de praktijkvestigingen in Goes waarbij een aantal samenwerkingsverbanden zijn opgezet in de afgelopen periode.

Er is een samenwerkingsverband ontstaan met een aantal kinderfysiotherapeuten en een neuroloog in Goes. Hiernaast werd in 2012 een pijnprogramma ontwikkeld onder de naam Activos, een multidiciplinair pijnprogramma binnen de eerste lijn. Verder de samenwerking met het Zeeuws Hand en Pols Centrum in Goes, waar ik als manueel therapeut en echografist MSU mee samen werk. De echografische diagnostiek is grote meerwaarde bij het werk als sportfysiotherapeut maar ook binnen reguliere fysiotherapie bewijst dit zijn diagnostische meerwaarde in snelheid en doelmatigheid.

Hiernaast werden nog samenwerkingsstructuren opgezet met:
- Zorgsaam in Zeeuws Vlaanderen
- Kinderfysiotherapie Ellen Knaap te Goes
- Donkersteeg Orthopedische schoentechniek Goes

Ik hou me met veel plezier bezig met het sportmedisch begeleiden van sporters. Dit bestaat uit zowel een individuele als groepsgewijze benadering.

Samenvattend geef ik invulling aan mijn werk met de volgende wijze van behandelen: 

- Manueel therapeut, bij volwassenen en kinderen
- Manueel therapeut voor het behandelen van voorkeurshoudingen bij kinderen en zuigelingen (KISS/KIDD)
- Shockwave therapie
- Algemeen fysiotherapeut
- Gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijn problematiek
- Sportfysiotherapeut
- Bedrijfsfysiotherapeut/Ergonomie
- Echografist MSU
- Medical taping concept
- Triggerpoint technieken 
- Medische trainings therapie
- Sportmedisch begeleiding 
- Master in de Manuele therapie i.o. AVANS Hogeschool te Breda
- BHV-er

Contactgegevens Goes

's-Gravenpolderseweg 4 G
4462 CG Goes
T. 0113-25 00 97
M. 06-52381963

info@fysiotherapiedetol.nl