Menu

Manuele therapie

Manuele therapie is een belangrijke pijler in deze praktijk. Binnen de praktijk is een ervaren manueel therapeut aanwezig. Hiernaast nog therapeut die in opleiding is hiervoor.  Door veel artsen en medisch specialisten wordt hiervoor naar onze praktijk verwezen.

De manueel therapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een drie- of vierjarige masteropleiding gevolgd, waarin het onderzoeken en behandelen van patiënten met orthopedische klachten aan de wervelkolom en alle andere gewrichten centraal staat.  

Pijn en functieproblemen van het bewegingsapparaat treden op wanneer het evenwicht van de bewegende weefsels wordt verstoord, door bijvoorbeeld veranderde lichamelijke arbeid (sport/werk), een ongeluk of soms psychische klachten. Gewrichten worden stijf, spieren worden negatief beïnvloed en pezen en gewrichtskapsel kunnen gaan irriteren. Hierdoor wordt het bewegen moeilijk en pijnlijk en soms is er sprake van uitstraling naar andere delen van het lichaam. Wanneer er sprake is van verminderd/asymmetrisch functioneren van een gewricht, kan een manueel therapeutische behandeling een toevoeging zijn. Er wordt getracht de beweeglijkheid van de gewrichten gunstig te beïnvloeden, zodat klachten van het bewegingsapparaat zich kunnen herstellen.

De effecten van een manueel therapeutische behandeling zijn vaak vrij direct merkbaar, er treedt vermindering van pijn op en een grotere bewegingsvrijheid. Een reactie op de behandeling zoals stijfheid  is normaal en dit verdwijnt vanzelf weer. Verder adviseert en begeleidt de manueel therapeut zoals de fysiotherapeut dat ook doet.

Voorbeelden van klachten waarbij een manueel therapeutische behandeling kan worden ingezet:

Binnen onze praktijk wordt naar het lichaam gekeken als een functionerende eenheid. Op deze wijze trachten wij met de manuele therapie te zoeken naar de oorzaak van het bewegingsprobleem of pijnklacht. Deze wordt vervolgens behandeld met de noodzakelijke lokale technieken die altijd in dienst staan van het totale functioneren.

Contactgegevens Goes

's-Gravenpolderseweg 4 G
4462 CG Goes
T. 0113-25 00 97
M. 06-52381963

info@fysiotherapiedetol.nl