Menu

Geriatrische (ouderen) fysiotherapie

Wat is geriatrie fysiotherapie?
Geriatrie fysiotherapie richt zich op het dagelijks bewegen en functioneren van ouderen. Fysiotherapie centrum "De Tol" richt zich ook op ouderen die naast een hoge leeftijd ook te maken hebben met gezondheidsproblemen. De geriatrie fysiotherapeut streeft er naar om de zelfredzaamheid te behouden of zelfs te bevorderen. De kwaliteit van het leven en de deelname aan de samenleving blijft dankzij geriatrie fysiotherapie op deze manier zo optimaal mogelijk.

Een geriatrie fysiotherapeut onderscheidt zich van een algemene fysiotherapeut door zich te richten op de behandeling en begeleiding van specifieke doelgroepen. Omdat ouderen vaak te maken hebben met (meerdere) complexe aandoeningen, is er meer specifieke kennis vereist en zijn extra vaardigheden nodig. Bij Fysiotherapie centrum "De Tol" beschikken wij over deze kennis en vaardigheden.

Combinatie van aandoeningen en veroudering

• Balansproblemen;
• Loopproblemen;
• Valproblemen;
• Beroerte/ CVA;
• Dementie;
• Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme;
• Multiple sclerose (MS);
• COPD;
• Hartproblematiek;
• Diabetes.

Geriatrie behandeling bij Fysiotherapie centrum "De Tol" richt zich ondermeer op:

• Langer zelfstandig houden van (kwetsbare) ouderen in thuissituatie;
• Aangepaste oefentherapie voor ouderen ter verbetering van het looppatroon, de balans, de spierkracht, de mobiliteit en het uithoudingsvermogen;
• Stoornissen van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten);
• Valpreventie;
• Specifieke neurologische aandoeningen zoals: CVA, MS, Parkinson/ Parkinsonisme;
• Dementie of verwardheid;
• COPD;
• Aan huis behandeling;
• Het geven van instructie over gebruik van relevante hulpmiddelen;
• Het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator;
• Het aanleren van tiltechnieken en transfers voor mantelzorgers en zorgverleners;
• Samenwerking met andere deskundigen op het gebied van ouderenzorg zoals huisartsen, geriaters, thuiszorg, ergotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten en psychologen.

Contactgegevens Goes

's-Gravenpolderseweg 4 G
4462 CG Goes
T. 0113-25 00 97
M. 06-52381963

info@fysiotherapiedetol.nl